Over Incluzio

Incluzio wil een doorslaggevende bijdrage leveren aan een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en van betekenis is. Dat gebeurt op allerlei manieren. Van de inzet van wijkteams tot thuishulp en van welzijnswerk tot zorg op afstand. Door een andere aanpak krijgen meer mensen betere ondersteuning, met minder overheidsgeld. Incluzio laat zien dat dat kan. De sterk groeiende organisatie werkt in opdracht van tientallen gemeenten, waaronder Utrecht, Rotterdam, Venlo en Leeuwarden. Door echt naar mensen te luisteren, ze in hun kracht te zetten en te doen wat nodig is maken medewerkers elke dag het verschil in de wijken. Daarbij worden de twee in zorg op afstand gespecialiseerde onderdelen De ZorgCentrale en ATA Personenalarmering steeds vaker ingezet. Ook is de organisatie actief in thuishulp-nieuwe-stijl met de bedrijven Axxicom Thuishulp en Cordaan Thuisdiensten. De medewerkers die in teams werken worden met een veel bredere blik dan alleen huishoudelijke ondersteuning ingezet. Doel: ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

"Sociale duurzaamheid staat bij wmo radar centraal, niemand is uitgesloten."

Over wmo radar

Wmo radar is een Rotterdamse welzijnsorganisatie, onderdeel van Incluzio, die zich volledig inzet voor de samenleving en iedereen die er woont, werkt en verblijft. Alles gebeurt lokaal, in het hart van de wijk. wmo radar werkt nauw samen met bewoners en lokale ondernemers, om met elkaar het verschil te maken voor iedereen die hulp nodig heeft. Dienstverlening staat in het teken van ondersteuning, activering en participatie van de bewoner, in opdracht van de gemeente Rotterdam. wmo radar heeft een samenleving voor ogen waarin mensen vanuit zelfvertrouwen keuzes maken en klaar staan voor elkaar. Zo maakt de organisatie optimaal gebruik van de maatschappij en lokale netwerken. Gedreven door positiviteit en inclusiviteit maakt wmo radar meedoen zo leuk, eenvoudig en motiverend mogelijk. Minder focus op alleen en individueel en juist meer focus op inclusief en samen. Dat doet wmo radar met elkaar: bewoners, medewerkers, vrijwilligers, stagiairs en lokale bedrijven. Sociale duurzaamheid staat bij wmo radar centraal, niemand is uitgesloten.