Hoe het begon

In oktober 2018 begint wmo radar met een bijzonder project: vrijwilligers gaan mensen begeleiden die worstelen met levensvragen. Vragen over de zin van het leven komen vaker ter sprake in de ondersteuning van ouderen. Sociaal werkers - bij wmo radar ‘buurtcoaches’ – zijn niet gewend om met ‘trage vragen van het leven’ om te gaan. Het is geen onderdeel van hun werk dat zich vooral richt op hulpvragen, op het oplossen van obstakels om mee te blijven doen. En het is ook niet iets dat zij in hun opleiding hebben meekregen. Wel is er een grote behoefte aan, en is de aandacht voor zingeving sterk groeiende is in de maatschappij. Het is voor wmo radar reden om geestelijke verzorging onderdeel te maken van het dienstenpakket in de vorm van een innovatief maatjesproject: Het Goede Gesprek. Vrijwilligers, getraind in het voeren van een goed gesprek, gaan gedurende een pilotperiode van drie jaar aan de slag. De leiding van het project is in handen van een geestelijk verzorger. Met regelmaat bezoeken de vrijwilligers de deelnemers. Niet om antwoord te geven op de vragen waar zij mee rondlopen, wel om een luisterend oor te bieden. Om het rendement van Het Goede Gesprek inzichtelijk te maken, is ook een meetinstrument ontworpen. Ook al maakt de pilot geen aanspraak op representativiteit: de behoefte bij 55-plussers die kampen met een gebrek aan zingeving om met iemand te kunnen praten over de waarde van het leven is groot. Dit ervaringsrapport laat zien hoe dit project tot stand is gekomen en hoe wmo radar het heeft aangepakt.